Izin Perluasan Kawasan Industri


 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri
 3. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 35/M-IND/PER/3/2010 tetnang Pedoman Teknis Kawasan Perindustrian
 4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 5/M-IND/PER/2/2014 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perluasan Kawasan Industri
 5. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 23 Tahun 2018 tentang Perubahan atas peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada DPMPT
 1. Permohonan Izin Perluasan Kawasan Industri diajukan dengan menggunakan Formulir Model PMK-V (Lampiran II Permenperin No 05/2014)  
 2. memiliki izin lingkungan atas kawasan industri perluasan;
 3. memiliki izin lokasi perluasan;
 4. lahan yang direncanakan sebagai areal perluasan telah dikuasai dan dibuktikan dengan surat     pelepasan hak (“SPH”) atau; dan
  berada dalam kawasan peruntukan industri.
No. Formulir    Download  
1 Izin Perluasan Kawasan Industri Download

Tidak ada masa berlaku

Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya berkas lengkap dan benar

1 Pemohon mengambil nomor antrian loket
2 Pemohon mengambil formulir dan persyaratan perizinan di loket 1/2
3 Pemohon menyerahkan berkas perizinan untuk verifikasi secara administrasi di loket 3/4
4 Pemohon menerima tanda terima berkas permohonan pada loket pendaftaran
5 Pemohon mengambil Izin
 yang telah terbit di loket pengambilan

Tidak Ada Biaya (Gratis)